Unilever Hogeschool Westblaak

Unilever gebouw WestBlaak Rotterdam

 

In opdracht van Breyer Bouw BV te Rotterdam heeft Spoon Bouwrestauratie de gevels en tegelwanden van dit markante gebouw uit 1932 gerestaureerd.

Het voormalige kantoorpand doet momenteel dienst als school van de Hogeschool Rotterdam.

 

tegelwanden

Doel van deze restauratie was om oude tegelwanden welke waren weggewerkt achter gipsplaten, weer zichtbaar te maken. Na verwijderen van de gipsplaten werd duidelijk dat veel tegel plateau's waren beschadigd. Tevens ontbraken veel tegels en waren veel stalen bevestigings bouten door de tegels aangebracht.

 

tegels hogeschool rotterdam          tegels hogeschool rdam

 

Herstel bestond in hoofdzaak uit het verwijderen van al het ongewenste ijzer en pluggen en het aanwerken van tegelplateau's met nieuwe tegels. Als herstel werden de beschadigde tegels gerepareerd met een speciale mortel. De afwerking werd uitgevoerd door koudglazuur aan te brengen welke overeenkwam met het omliggende werk. Zonodig werden "spikkeltjes"en andere accenten aangebracht om het geheel zo goed mogelijk naar het oorspronkelijke werk te laten overeenkomen.

 

Metselwerk

Het metselwerk van de buitengevels is uitgevoerd als klampmuur. Dat wil zeggen dat de stenen voor de betonconstructie werden geplaatst waarbij deze tevens op hun kant zijn gemetseld.

Helaas zijn tijdens een eerder renovatie de stenen beschadigt door agressief reinigen. Door intensief stralen is de bakhuid van de steen weggestraald. Hierdoor is de beschermende "jas" van de steen verloren gegaan waardoor het metselwerk meer vatbaar is op weersinvloeden. De duurzaamheid van de steen is hierdoor duidelijk minder geworden.  

 

Om te voorkomen dat het al kwetsbare metselwerk door hakwerkzaamheden nog meer verzwakt zou worden, is besloten om reparaties aan het metselwerk uit te voeren met baksteen restauratiemortels.

De structuur en kleur van deze mortels komen overeen met de te herstellen steen waardoor verschillen na reparatie nagenoeg niet opvallen.

 

 steen 2  steen 3  steen 4  steen 5

Repareren van stenen met baksteen restauratiemortel op kleur.

 

Naderhand werden herstellingen door toepassing van gepigmenteerde fixeer- en lazuur middelen bijgekleurd.

Met deze techniek kunnen ook in het verleden "verkeerd" uitgevoerde herstellingen aan voeg- en metselwerk en natuursteen bijgekleurd worden, zodat deze na bijkleuren geen hinderlijk beeld meer in het gevelvlak veroorzaken.

 

 

 

Contact


Kelderweg 19
3253 TC Ouddorp

0181 – 283145
acspoon@bouwrestauratie.nl


Neem contact met ons op

Contact

Marker #1

Kelderweg 19
3253TC Ouddorp