Reiniging

Reiniging

Het reinigen van een monument is een taak die met de juiste zorg moet worden uitgevoerd. Indien namelijk een onjuiste reinigingstechniek wordt toegepast, kan het gebouw onherstelbaar beschadigt worden.

Uit esthetisch oogpunt kan besloten worden om een gevel te reinigen. Spoon Bouwrestauratie bezit de kennis om dit op een juiste manier uit te voeren. Na reiniging zal geen enkele oorspronkelijk gevelmateriaal worden verwijdert, maar zal slechts de vervuiling uit de ondergrond los zijn gemaakt zonder deze ondergrond te beschadigen.

 

Verwijderen van verf op gevels.

Het verwijderen van verflagen op gevels, behoort eveneens tot de werkzaamheden van Spoon Bouwrestauratie.

Na het bepalen van de aanwezige verflagen, kan met speciale technieken de gevel van verf worden ontdaan. Mogelijk komen na het verwijderen van deze verflagen, defecten aan de gevel aan het licht. In het verleden zijn immers vaak verflagen aangebracht om defecten aan de gevel te camoufleren. Met speciale restauratietechnieken, kunnen deze herstellingen worden uitgevoerd.

Bovendien kunnen bepaalde verfsystemen verstikkend werken. De muren van een gebouw kunnen zo niet meer ademen waardoor vochtophoping in de gevel kan ontstaan. Deze vocht concentratie kan vervolgens op diverse manieren veel schade aan een gebouw veroorzaken. De in het verleden veel aangebrachte chloor-rubber verf systemen, zijn een bekende veroorzaker van  diverse vocht problemen.

Spoon is gespecialiseerd in het verwijderen van deze schadelijke verflagen, zonder de achterliggende constructie ook maar enigszins te beschadigen.

 

Contact


Kelderweg 19
3253 TC Ouddorp

0181 – 283145
acspoon@bouwrestauratie.nl


Neem contact met ons op

Contact

Marker #1

Kelderweg 19
3253TC Ouddorp