Metselwerk

Metselwerk restauratie

Oorzaken van defect metselwerk kunnen talrijk zijn. Zo kunnen scheuren in gevels veroorzaakt worden door zakkingen in de fundatie. Of kunnen weersinvloeden het metselwerk hebben aangetast. Verder kan defect voegwerk ervoor zorgen dat water in het metselwerk komt waardoor schade aan het metselwerk ontstaat, of zelfs in het gebouw schimmel vorming tot gevolg heeft. Kortom.. u ziet dat meer oorzaken schade aan het metselwerk kunnen veroorzaken.

Alvorens de schade wordt hersteld, is dan eerst ook van belang dat de oorzaak wordt achterhaald, en wordt aangepast.

Herstel van het metselwerk, kan op de navolgende wijze worden uitgevoerd.

  • Herstellen van voegwerk
  • Vervangen van stenen
  • Repareren van stenen
  • Herstellen van scheuren
  • Bijkleuren van metselwerk en/of voegwerk
  • Herstellen van voegwerk

 

metselwerk molen zeezicht hellevoetsluis

 

 

Herstellen van voegwerk

Het herstellen van voegwerk is een specialisme welke in grote mate het beeld van een gevel kan bepalen. Zo dient de te gebruiken mortelsamenstelling voor het vervangen van voegen, qua samenstelling, structuur en kleur, gelijk te zijn aan de oorspronkelijk gebruikte mortel. Daarnaast is het aan de ambachtsman de taak, om het herstel zodanig uit te voeren, dat de herstellingen opgaan in het omliggende authentieke voegwerk. De voeger moet dus als het ware ook de manier van aanbrengen kopiëren, zoals vroeger tijdens de bouw was toegepast. Traditionele voegvormen als snijvoeg, daggestreep, knipvoeg, verdiepte voeg etc.. zijn vaak gebruikte vormen. Tevens is het de kunst aan de voeger om soms voegvormen aan te brengen, welke niet “te nieuw” eruit zien, maar alsof deze al jaren in de gevel aanwezig zijn. Uiteraard is dit voegwerk wel volledig kwalitatief en duurzaam.

 

Vervangen van stenen

Defecte stenen in een gevel kunnen worden uitgehakt, waarna deze door goede stenen kunnen worden vervangen. Wij bezitten zelf over een voorraad oude stenen welke kunnen worden hergebruikt. Indien wijzelf de steen niet voorradig hebben, worden deze bijgezocht bij handelaren in gebruikte bouwmaterialen. In elk geval worden de stenen met het juiste formaat, structuur en kleur bijgezocht. Zoonodig kunnen ingemetselde stenen naderhand worden bijgekleurd om de juiste kleurstelling te bereiken.
Het inmetselen of inboeten, zal altijd geschieden met mortels zoals deze oorspronkelijk waren toegepast. Indien twijfel hierover aanwezig is, kan de aanwezige metselmortel worden onderzocht bij een erkend ingenieursbureau, welke op basis hiervan een juiste mortelsamenstelling bepaald.

 

Repareren van stenen

Indien een steen slechts plaatselijk beschadigt is, kan deze hersteld worden met speciale baksteenreparatiemortels. Deze mortels worden op basis van de te herstellen steen zodanig samengesteld, dat deze qua kleur en structuur overeenkomen met de te herstellen steen. Herstellingen hiervan zijn nagenoeg onzichtbaar. Voordeel is natuurlijk, dat geen ingrijpende hakwerkzaamheden aan de gevel moeten worden uitgevoerd.

Met speciale kleurtechnieken, kan de verse reparatie onopvallend in het gevelvlak worden gemaakt door een patina of vervuiling aan te brengen.

Door toepassing van een specifiek fixeermiddel, zijn deze kleur aanpassingen bijzonder duurzaam en zullen niet door weersinvloeden worden aangetast.  

 

Herstellen van scheuren

Scheuren in de gevel kunnen door talloze oorzaken worden veroorzaakt. Zo kunnen ongelijke zakkingen van een fundering, onjuist uitgevoerde detailleringen, etc..de oorzaak zijn. Herstel van deze scheuren kan eveneens op meerdere manieren worden uitgevoerd. Zo kan het injecteren met minerale mortels of epoxy’s een oplossing zijn, of het toepassen van scheurwapening in het scheurpatroon. Een en ander is afhankelijk van de oorzaak. Voorts zijn ook combinaties van herstellingen mogelijk.

 

Bijkleuren van metselwerk en/of voegwerk

Kleurverschillen in een gevel veroorzaken veelal geen fraai beeld. Deze kleurverschillen kunnen zijn ontstaan door toepassing in het verleden van afwijkende stenen en/of voegwerk. Met behulp van speciale pigmenten en fixeermiddelen, kunnen deze foutieve herstellingen vrijwel onzichtbaar worden gemaakt. De aangebrachte kleuren gaan een hechting aan in de ondergrond, waardoor deze herstellingen kleurecht en uitermate duurzaam zijn.

Contact


Kelderweg 19
3253 TC Ouddorp

0181 – 283145
acspoon@bouwrestauratie.nl


Neem contact met ons op

Contact

Marker #1

Kelderweg 19
3253TC Ouddorp