Welkom bij Spoon bouwrestauratie

Spoon Bouwrestauratie Bv is vanuit een familiebedrijf reeds meerdere decennia lang werkzaam in de bouw en sedert meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het restaureren van monumentale panden en kunstwerken.

Metselwerk restauratie

Metselwerk restauratie
Oorzaken van defect metselwerk kunnen talrijk zijn. Scheuren in de gevel kunnen door diverse oorzaken veroorzaakt worden. Veroudert of defect voegwerk kan leiden tot ernstig verval van een gevel. Belangrijk is dat de gevel hersteld wordt zonder de authentieke tijd aan te tasten en de oorzaak van de schade te corrigeren.

Natuursteen reparatie

Natuursteen restauratie
In veel monumenten zijn natuurstenen elementen aanwezig. Soms zijn deze onderdelen verweerd, gescheurd of op een andere wijze aangetast. Vaak is het mogelijk om deze delen vrijwel onzichtbaar te herstellen.

Reiniging

Reiniging
Het reinigen van een monument is een taak die met extra zorg uitgevoerd moet worden. Indien een onjuiste reinigingstechniek wordt toegepast, kan een gebouw onherstelbaar beschadigt worden. Het verwijderen van verflagen omvat tevens tot onze werkzaamheden. De oorspronkelijke gevel wordt hierna weer zichtbaar.

Beton Herstel

Beton Herstel
Beton komt in jonge monumenten vaak voor en is hierin vaak een beeldbepalend onderdeel. De schade hieraan kan divers zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het herstellen van beton en beschikken over technieken om herstel hiervan onzichtbaar uit te voeren.

Ornamenten en sierlijsten

Ornamenten en sierlijsten
Beschadigde en/of ontbrekende ornamenten in natuur- of cementsteen, kunnen door ons herstel worden in de oorspronkelijke maatvoeringen.

Keramiek

Keramiek
Het komt nogal eens voor dat een tegeltje ontbreekt of beschadigd is. Wij kunnen deze tegels veelal met speciale mortels kopiëren of repareren.